Wie is Unlimited People?

Wie is Unlimited People?

Victor Overmars en Barbara Kok zijn de initiatiefnemers van Unlimited People en werken samen met een team van professionals vanuit hun praktijk in Voorburg. Je kent ons van onze holistische, multidisciplinaire benadering van stress en burn-out vanuit Burn Out Poli. Onze 3D aanpak is uniek en wordt enorm goed ontvangen, we boeken er snelle en duurzame resultaten mee. Naast begeleiding bij interventies streven we naar preventie van uitval door werkstress binnen organisaties.

Unlimited People en de bijbehorende franchiseformule richten zich op opdrachtgevers en bedrijven die het ziekteverzuim van werknemers met een (dreigende) burn out drastisch willen verlagen en particulieren met burn out klachten, die gedegen, duurzame begeleiding wensen via de 3D aanpak.

“Onze 3D aanpak is dermate succesvol dat uitbreiding de logische volgende stap is; wij wensen de onderscheidende kracht van onze holistische methode nu met zoveel mogelijk mensen te delen.” – Victor Overmars & Barbara Kok

drietrapsbenaderling holistisch coachen3D werkwijze

De kern van onze aanpak is de unieke 3D werkwijze:

  • Doorbraakcoaching op de mentale toestand
  • Emotietherapie (Gizo) gericht op de emotionele beleving
  • Osteopathie gericht op het fysieke lichaam

Onze 3D werkwijze stelt ook franchisenemers in staat om mensen met een burn out in 12 weken weer te laten re-integreren in het arbeidsproces. Door samen te werken met verschillende disciplines rond de cliënten is het onze volle overtuiging dat we door integraal te begeleiden, zowel mentaal, emotioneel én fysiek, ongekende resultaten bewerkstelligen, die een coach of therapeut nooit alleen in zijn/haar eigen praktijk hadden kunnen realiseren.

Geen wachttijden

Voor werknemers/particulieren met burn out klachten is het direct duidelijk waarom ze bij Unlimited People moeten zijn. Als je waar dan ook in Nederland zo snel mogelijk, zonder wachttijd, duurzaam en compleet wil herstellen van burn out of burn out klachten ga je naar een Unlimited People specialist bij jouw in de regio!

Follow-up programma

Nazorg is een grote behoefte van werknemers/cliënten. Men vreest terugval en zoekt betaalbare ondersteuning om te kunnen doorgaan met de ingezette ontwikkeling. Unlimited People heeft hiervoor een Online Follow Up programma ontwikkeld. Cliënten gaan zelfstandig door met hun ontwikkeling in een online omgeving waarbij alle 3D elementen worden getraind en verdiept. Het Follow Up programma bevat zoveel, hoog kwalitatief materiaal, dat 6-8 maanden training geeft tegen zeer lage kosten.

Programma’s en coaching

Unlimited People biedt ook (1 op 1) Executive Coaching, Persoonlijke effectiviteit Programma’s en een groepstraining Persoonlijk Leiderschap. De franchisenemer kan, indien iemand uit zijn/haar team opgeleid en gekwalificeerd is, deze groepstraining ook aanbieden. In de huidige vestiging wordt ook couples counseling geboden. Daarnaast biedt Unlimited People trainingen en consultancy op gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap en zal het aanbod gefaseerd worden uitgebreid, aangepast en doorontwikkeld wanneer nodig.

Onze visie:

Ieder mens is een combinatie van een mentaal-, emotioneel en lichamelijk systeem. Wil de mens zich ontwikkelen, de betere versie van zichzelf neerzetten of herstellen van een algeheel vastlopen, zal dat ook in die combinatie moeten plaatsvinden. Compleet herstel is alleen mogelijk als het gehele systeem van de mens in balans komt. Zowel mentaal als emotioneel maar zeker ook het lichamelijke apparaat, voeding en beweging krijgen aandacht in onze programma’s.

Onze missie:

Unlimited People wil een toegevoegde bijdrage leveren aan de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van mensen, vanuit een holistische visie. Onze 3D multidisciplinaire wijze van begeleiding staat garant voor duurzaam, relatief snel en compleet herstel. Het resultaat is een mens die vanuit authentieke, innerlijke kracht sturing geeft aan zijn/haar leven en werk.

Unlimited People staan in hun kracht: als professional, als ouder, kind en geliefde.

Thank you for growing with us

Onze tagline is onze belofte aan werknemers, managers, werkgevers, bedrijfsartsen en verwijzers. Met onze doorbraakcoaching, emotietherapie en fysieke begeleiding beloven we groei, sneller herstel en het vinden en ontwikkelen van de kracht die intrinsiek aanwezig is. Niet vanuit beperking, maar vanuit onbegrensde mogelijkheden.

Onze opdrachtgever

Unlimited People onderscheidt zich met haar dienstverlening daarbij duidelijk van de overige marktpartijen in psychische zorg – en werknemerszorg. Naast particulieren met burn out klachten werken wij in opdracht van grotere werkgevers die beschikken over een eigen HR-afdeling, waarbij de belangrijkste aanspreekpunten, directie, HR-managers, dan wel afdelingsmanagers zijn. Tevens zijn belangrijke partners voor ons de arbodiensten, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, re-integratiemanagers en verzuimorganisaties.

Wil je meer weten? We vertellen je graag uitgebreider over onze franchise mogelijkheden.